Ontwikkeling Didactor 2.0

Voor The Mediator Group heeft Dynasol medewerker Jaco de Groot meegewerkt aan de realisatie van Didactor 2.0. Didactor is een ELO (Electronische Leeromgeving) gebaseerd op MMBase waarin o.a. componenten als een forum en webmail zijn verwerkt. Ook de door Jaco ontwikkelde chat omgeving en kalender zijn in Didactor opgenomen.

Didactor is ontwikkeld door onderwijskundigen op basis van didactische leerprincipes. Didactor bestaat uit een aantal standaardcomponenten, zoals de leeromgeving, het forum, webmail, gedeelde documenten, etc. Het moet voor een beheerder van de Didactor omgeving makkelijk zijn om voor zijn opleiding bepaalde componenten aan of uit te zetten met behulp van de beheeromgeving en installeren van nieuwe componenten (zoals competentiegestuurd leren) is ook mogelijk zodat een beheerder zijn Didactor omgeving van nieuwe functionaliteit kan voorzien.

Om Didactor zo breed mogelijk inzetbaar te houden is het mogelijk om de software op elk platform en in verschillende browsers te gebruiken. Ook is speciaal gelet op gebruikers met een visuele handicap.

Didactor is een open source product en kanĀ hier gedownload worden

zp8497586rq