MMBase websites voor omroepen

Voor verschillende omroepen hebben Dynasol medewerkers meegewerkt aan het ontwikkkelen en onderhouden van MMBase websites. MMBase is gestart door de VPRO en al snel ook opgepakt door de EO die ook een open source systeem zochten voor hun websites. Michiel Meeuwissen is vanaf het begin bij dit proces betrokken geweest via zijn rol als programmeur bij de NOS. Andere Dynasol medewerkers die veel gewerkt hebben met omroepwebsites in MMBase zijn Jaco de Groot en Jelle Katsman.

Later zijn ook andere omroepen, zoals de VARA, NOS en Teleac/NOT met MMBase gaan werken. De afgelopen 9 jaar zijn er veel verschillende websites ontwikkeld waarbij het flexibel beschikbaar maken van grote hoeveelheden data en media altijd een belangrijke rol speelden.