Koppeling IFSA systemen

Bij Nationale Nederlanden/ING is Dynasol betrokken geweest bij de realisatie van middleware en koppelingen tussen verschillende systemen op basis van de IFSA architecteur. Hierbij communiceren systemen via JMS queue's waarop XML berichten worden geplaatst en waar XML berichten vanaf gelezen worden. Omdat de systemen vaak een verschillende “taal” spreken vinden er diverse vertalingen plaats d.m.v. XSLT.

Al vrij snel bleek een goede test tool te ontbreken. Daarom heeft Dynasol programmeur Jaco de Groot deze op eigen initiatief ontwikkeld, in goed overleg met de projectleiding. Deze tool is in de loop van het project erg waardevol gebleken. Verder heeft Jaco een leidende rol gehad bij het vergaren van de nodige informatie voor de daadwerkelijke inrichting van de ontwikkelomgeving op de werkstations (PC) en de acceptatieomgeving op een AIX machine. Ook is hij in de rol van releasemanager betrokken geweest bij de daadwerkelijke in produktie name van de opgeleverde programmatuur.